Të fundit
Liza Asani shpall te pavlefshme shpall te pavlefshme dëftesat e…