Të fundit
Valbon Muja shpall te pavlefshme deftesen e shkolles fillore "Skenderbeu".