Të fundit
Avni Dina nga Celina shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës…