Të fundit
Adem Etemi nga Presheva, shpall të pavlefshme Diplomën e lëshuar…