Të fundit
Blerim Sylaj nga Gjakova shpall të pavlefshme diplomën e Sh.M.T…