Të fundit
Greta Deda nga Gjakova shpall të pavlefshme dëftesën e klasës…