Të fundit
Sali Elshani shpall të pavlefshme deftesat e vitit të -…