Të fundit
146 helikopterë, 1 800 mjetë ushtarake dhe dhjetëra mijëra ushtarë…