Të fundit
Semir Lusnjani shpall te pavlefshme deftesen e shkolles fillore 1-8…