Të fundit
"Biolider" Sh.P.K. shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër:…