Të fundit
Me nderimet më të larta ushtarake-shtetërore nga Qeveria e Maqedonisë…