Shpallje të pavlefshme: 10.08.2022

10 gusht 17:49

Baki Avdiu shpall të pavlefshme diplomën e SHF “Emin Duraku”, Prishtinë

“Mag real Estato” SHPK shpall të pavlefshme certifikatën e regjistrimit të biznesit me numër 811421370, Prishtinë.

Adelina Beqiri shpall të pavlefshme dëftesat, certifikaatën dhe diplomën, SHMM “Dr. Ali Sokoli”, Prishtinë.

Bedri Drevinja shpall të pavlefshme diplomën e ShM “Hasan Tahsini”, Obiliq.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Tensionet në veri të Kosovës të krijuara për shkak të…