Të fundit
Marrëveshja e Parisit për Klimën e vitit 2015 parashikonte masa…