Të fundit
Askush nuk e di saktësisht se çfarë do të ndodhë…