Të fundit
Organizata Freedom House arriti në përfundimin se në vitin 2020…