Bizneset kërkojnë kthimin e bordit për shqyrtimin e ankesave

Përfaqësues të odave të bizneseve në Kosovë dhe prodhues vendorë kanë kërkuar kthimin e bordit për shqyrtimin e ankesave që merrej ekskluzivisht me lëndët e natyrës komerciale. Ata kanë theksuar se në sistemin gjyqësor ka zvarritje të lëndëve me vite dhe se kapacitetet e Gjykatës së Apelit janë të kufizuara për t’u dhënë verdikt lëndëve … Continue reading Bizneset kërkojnë kthimin e bordit për shqyrtimin e ankesave