Sipas ftesës së këshillit të fshatrave të Artakollit, protesta nis në orën 10:00, në fshatin Pestovë.

“Rruga R220 Bukosh-Prilluzhe ka mbetur në mungesë të fondeve ende pa përfunduar shtresën e parë të asfaltit dhe do të mbetet në mungese mjetesh financiare. Ne kërkojmë drejtën tonë për vënien e shtresës së parë të asfaltit që rruga 12km të jetë e kalueshme”, thuhet në njoftim.