Të fundit
Në disa raste thonë se qentë nuk janë të denjë…