Hapet konkursi ndërkombëtar i poezisë “Liria dhe fati”

02 tetor 2019 | 11:29

Konkurs Ndërkombëtar i Poezisë dhe Teatrit – Kështjella e Duinos (Castello di Duino), edicioni i XVI, është shpallur dhe vazhdon të mbetet i hapur: Seksioni I: poezi individuale, deri më 30 nëntor 2019; Seksioni II: dialog ose monolog teatral, deri më 10 dhjetor 2019; Seksioni III: (shkolla dhe projekte kolektive), deri më 31 dhjetor 2019.

Rregullat e përgjithshme të pjesëmarrjes në konkurs janë këto: Konkursi është i rezervuar për të rinjtë deri në moshën 31 vjeçe; pjesëmarrja është falas; konkursi është tematik.

Tema e këtij edicioni është “Homo haber=Liria dhe fati”.

Njeriu dhe krijimi: qëkur lloji i njerëzimit ka marrë përsipër karakteristikat e treguara me klasifikimin “homo haber”, gratë dhe burrat me krijimtarinë, aftësinë dhe inteligjencën e tyre kanë formuar një botë në të cilën shprehin lirinë e tyre e që ndonjëherë i bënte skllevër të një fati të padëshiruar. Dhe poezia me hirin e këngës së saj apo dëshpërimit është pjesë e kësaj historie të jashtëzakonshme. Përtej këtyre sugjerimeve, tema mund të trajtohet absolutisht e lirë sipas frymëzimit personal.

Ju mund të merrni pjesë në një ose më shumë nga seksionet e mëposhtme.

  1. SEKSIONI POEZI E PABOTUAR

Pjesëmarrja bëhet duke dërguar vetëm një poezi të pabotuar dhe asnjëherë të shpërblyer (maksimumi 35 vargje).

Poezitë mund të dërgohen në gjuhën origjinale të konkurrentëve të shoqëruara me
një përkthim në anglisht, frëngjisht, italisht ose spanjisht. Për poezitë e shkruara në italisht, përkthimi në anglisht është i mirëpritur, por jo i detyrueshëm.

Një juri ndërkombëtare, e përbërë nga poetë dhe ekspert kritikë në shumë gjuhë, do t’i vlerësojë poezitë në gjuhët origjinale.

Poezitë duhet të dërgohen (pranohen) deri më 30 nëntor 2019 dhe mund të dërgohen: a) me postë elektronike në adresën [email protected].

Mesazhi i postës elektronike duhet ta përmbajë formularin e pjesëmarrjes dhe deklaratat e plotësuara siç duhet.

Poezia duhet të dërgohet (si shtojcë) në format Word ose RTF. Dërgimi në një format tjetër shkakton përjashtim nga konkursi ose b) plotësojeni formularin (poezia në gjuhën origjinale!) https://castellodiduinopoesia.org/bandi/ ose c) me postë të rregullt: duke dërguar: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste-Italia. Të dhënat personale të autorit duhet të deklarohen në formularin e aplikimit (shiko më poshtë) të plotësuara dhe të nënshkruara siç duhet.

Pulla postare do të jetë e vlefshme, por asnjë tekst nuk mund të pranohet që nga momenti kur juria fillon punën e përzgjedhjes (jashtë afatit).

Poezitë i dorëzohen jurisë pa të dhënat personale të autorëve për të garantuar një vlerësim të paanshëm.

Çmimet:
– Çmimi i parë 1000 €

– Çmimi i dytë 750 €

– Çmimi i tretë 500 €.

– Medalje e Presidencës së Republikës Italiane, ose çmim special i jurisë
– Pllaka “Sergio Penco” për poezinë më të mirë “nën 16” vjet

– Konkursi është pjesë e aktiviteteve nga Shoqata “Poezi dhe solidaritet” dhe është e lidhur me projekte humanitare. Fituesit janë të detyruar të japin një pjesë të çmimit (200 € çmimi i Parë, 150 çmimi i dytë, 100 çmimi i tretë) për një qëllim humanitar të zgjedhjes së tyre, mundësisht brenda vendit të origjinës.

– Botim falas i poezive fituese dhe atyre të raportuar në librin me poezi botuar nga Battello Stampatore Trieste, me version anglisht dhe italisht të poezive (redaktuar dhe prezantuar nga Gabriella Valera Gruber), shoqëruar me regjistrimin e të gjitha poezive në gjuhën origjinale në kanalin youtube.

Raporte speciale dhe çmime të vogla u jepen poezive më të mira mes të rinjve nën moshën 16 vjeç. Vlerësimi në këtë rast gjithmonë merr parasysh moshën e konkurrencës në mënyrë të diferencuar.

Poetët fitues të çmimeve janë të ftuar t’i lexojnë poezitë e tyre gjatë ceremonisë së çmimeve në Kështjellë në gjuhën e tyre amtare. Të njëjtat poezi lexohen edhe në italisht, të cilat janë në dispozicion në anglisht për publikun ndërkombëtar.

  1. SEKSIONI: Teatri (monolog ose dialog mes dy personazheve)

Ju merrni pjesë duke dërguar një tekst teatral max. 5 dosje për gjithsej 10 000 karaktere, përfshirë hapësirat. Tekstet më të gjata nuk mund të pranohen.

Tekstet duhet të dërgohen (pranohen) deri më 10 dhjetor 2019.

Tekstet mund të dërgohen në gjuhën origjinale, por duhet të shoqërohen patjetër me një përkthim të mirë në italisht: Tekstet nuk mund të vlerësohen në gjuhën e tyre origjinale.

Mund ta dërgoni a) me e-mail në adresën [email protected].
Mesazhi i postës elektronike duhet ta përmbajë formularin e pjesëmarrjes dhe deklaratat e plotësuara siç duhet.

Materiali duhet të dërgohet si shtojcë në format Word ose Rtf. Dërgimi në një format tjetër mund të shkaktojë përjashtim nga konkursi. Ose b) me postë të rregullt: duke dërguar këtu: Gabriella Valera Gruber, Via Matteotti 21 – 34138 Trieste-Italia. Të dhënat personale të autorit duhet të deklarohen në formularin e aplikimit (shiko më poshtë) të plotësuara dhe të nënshkruara siç duhet.

Pulla postare do të jetë e vlefshme, por asnjë tekst nuk mund të pranohet që nga momenti kur juria fillon punën e përzgjedhjes.

Punimet i dorëzohen jurisë pa të dhënat personale të autorëve për të garantuar një vlerësim të paanshëm.

Çmimet:

– I Parë, i Dytë dhe i Tretë: Publikimi, Kupa ose Pllaka e personalizuar.

– Leximi skenik gjatë ceremonisë së çmimeve

– Raportet e meritës (diploma dhe targa ose kupa e personalizuar)

Shkollat ​​e teatrit mund të marrin pjesë si shkolla duke ndjekur rregullat e projekteve shkollore.

III. SEKSIONI: Projektet shkollore ose projektet kolektive (afati 31 dhjetor 2019)
(grupe që punojnë në shtëpi pleqsh, spitale, burgje, qendra rehabilitimi dhe shërimi).

Mësimdhënësit (ose menaxherët e grupit) mund ta dërgojnë rezultatin e një pune kolektive (një ose më shumë punime të një grupi studentësh, të të gjithë klasës ose ndërklasës, të të gjithë grupit të punës). Këto vepra merren në konsideratë si një produkt kolektiv dhe shpërblehen për aftësinë e tyre për të demonstruar të shkruarit poetik.

Projektit më të mirë i jepet një çmim prej 500 € me detyrimin që koordinatori i projektit (mësuesi ose menaxheri tjetër) të zgjedhë së bashku me studentët pjesëmarrës një projekt solidariteti për të cilin është ndarë shuma e fituar.

Për projektin më të mirë jepen raporte speciale.

Një ditë do t’u dedikohet çmimeve të grupeve dhe të rinjve që do të vijnë në trieste (të shpërblyerit dhe të raportuarit).

Mësuesit dhe koordinatorët do t’i prezantojnë projektet e tyre dhe autorët do të lexojnë poezitë në një nga sallat e qytetit.

Shkollat duhet t’i dërgojnë letrat (materialin) me një kopje të dyfishtë: Gabriella Valera, Via Matteotti 21, 34138 Trieste-Italia me formularin e pjesëmarrjes së përfunduar siç duhet. Rekomandohet t’i dërgoni të njëjtat materiale edhe me postë elektronike në [email protected]

PUBLIKIMI I GRADUACIONIT

Renditja e fituesve dhe finalistëve do të publikohet në faqen e internetit të konkursit www.castellodiduinopoesia.org dhe komunikata përmes kanaleve sociale.

Fituesit dhe finalistët njoftohen me postë elektronike dhe/ose me telefon.

Ceremonia e ndarjes së çmimeve do të zhvillohet më 29 mars 2020 në Kështjellën e Duinos (Castello di Duino).

Për çdo informacion tjetër: G. Valera Gruber, Via Matteotti 21, 34138 Trieste (Itali); Tel. 040 638787 [email protected]

Formulari i aplikimit (Seksioni I, II)

Emri ………………………….Mbiemri……………………

Data e lindjes……………………

Rruga………….. numri i rrugës…………. kodi postar…………………
Qyteti………………….. Provinca……………………
Numri i telefonit……………………………….
Adresa e postës elektronike ………………………..
Kombësia ……………………………………
Titulli i veprës ………………………………………. (titulli i veprës duhet të vendoset edhe në tekstin e poezisë).

Deklaratat: Unë deklaroj se vepra … (titulli) … me të cilën marr pjesë në konkursin ndërkombëtar “Castello di Duino” (Kështjella e Duinos) është vepra ime origjinale, e pabotuar dhe asnjëherë e shpërblyer. Unë pajtohem për publikimin ose prezantimin e saj të mundshëm në publik.

Unë deklaroj që s’jam (zgjidhni opsionin e saktë) i/e regjistruar në SIAE ose një kompani tjetër të ngjashme për mbrojtjen e të drejtës së autorit.

Pjesa e Formularit të Seksionit III: shkolla / shoqata / organe

Shkollore/Shoqata/Institucione

Klasa shkollore/emri i mundshëm i grupit të punës (vendosni moshën mesatare të pjesëmarrësve në punën kolektive)

Adresa e plotë e Shkollës/Shoqatës/Organizatës (rruga, numri, qyteti, provinca, kodi postar)………………………………………………….

Numri i telefonit të shkollës/Shoqatës/Institucionit/Fax…………………………………………….
Adresa e postës elektronike……………………………..

Mësues/koordinator përgjegjës (Emri dhe mbiemri)……………………………………………………
Adresa telefonike dhe e-mail e mësuesit (ose personit të kontaktit)……………………………..
Pjesëmarrësit pajtohen që të përdorin të dhënat e tyre personale për qëllime të zhvillimit të konkursit dhe për publikim në përputhje me dispozitat e Ligjit nr. 675/96 dhe mund të kërkojnë në çdo kohë t’i fshijnë të dhënat e tyre nga baza e të dhënave tona elektronike.

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Përdorimi gjithnjë e më shumë i inteligjencës artificiale dhe automatizimi…