Kuvendi i Kosovës nesër mban seancën e radhës, këto janë pikat e rendit të ditës

21 korrik 20:36

Kuvendi i Kosovës nesër do të mbajë seancën e radhës plenare.

Sipas njoftimit, seanca do të fillojë në ora 10:00.

Janë gjithsej 13 pika të rendit të ditës.

Pikat e rendit të ditës janë kryesisht shqyrtime të projektligjeve.

Rendi i ditës:

1.     Deklarimet jashtë rendit të ditës,

2.     Pyetjet parlamentare,

3.     Miratimi i procesverbalit nga seanca e mëparshme,

4.     Shqyrtimi i Projektligjit nr. 08/L-014 për ratifikimin e Marrëveshjes financiare për IPA 2020 ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian,

5.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-010 për Krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor në Republikën e Kosovës,

6.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-011 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-061 për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore,

7.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-012 për Odat e arkitektëve dhe inxhinierëve në fushën e ndërtimit,

8.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-007 për masat për uljen e kostos së shtrirjes së rrjeteve të komunikimeve elektronike të shpejtësisë së lartë,

9.     Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-022 për identifikimin elektronik dhe shërbimet e besuara në transaksionet elektronike,

10.   Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-018 për tregtinë me produkte të naftës dhe karburante të ripërtërishme,

11.   Shqyrtimi i parë i Projektligjit nr. 08/L-021 për tregti me jashtë,

12.   Shqyrtimi i dytë i Projektligjit nr. 08/L-004 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr. 05/L-132 për Automjete,

13.   Shqyrtimi i Rekomandimeve të Komisionit për Mbikëqyrjen e Financave Publike lidhur me Raportin e Auditimit të pasqyrave vjetore financiare të N.P Hortikultura për vitin 2020.

 

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Argjend Fetahu ka dhënë dorëheqje nga të gjitha pozitat në…