Ministri Ismaili nënshkroi planin e imunizimit për vaksinimin e popullatës

17 dhjetor 2018 | 14:52

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili, ka nënshkruar sot Planin Strategjik të Imunizimit (PSI) 2019-2021, i cili ka për qëllim përfshirjen me imunizim të gjithë popullatës së Republikës së Kosovës për t’u mbrojtur nga sëmundjet që mund të parandalohen përmes vaksinimit si dhe sigurimin e mbulueshmërisë sa më të madhe me vaksinim.

Plani Strategjik i Imunizimit 2019–2021, është përpiluar si pjesë e reformës shëndetësore, bazuar në Strategjinë Sektoriale të Shëndetësisë 2017–2021, si dhe ka për qëllim të përforcoj shërbimet e imunizimit, të siguroj qëndrueshmërinë financiare për prokurimin e vaksinave dhe mjeteve të tjera, pajisjet, ndërtimin e kapaciteteve të profesionistëve shëndetësor, edukimin dhe promovimin shëndetësor dhe prezantimin e vaksinave të reja në përputhje me rekomandimet e OBSh-së dhe UNICEF-it.

Qëllimi i këtij plani strategjik është të siguroj arritjen e mbulueshmërisë universale të imunizimit.

“E dimë se imunizimi shpëton shumë jetë për çdo vit. Kjo është arritje e madhe në fushën e shëndetit publik dhe arritur e madhe edhe në Kosovë. Ky plan strategjik është në përputhje me zhvillimet strategjike për përforcimin e shërbimeve shëndetësore dhe ofrimin e shërbimeve cilësore dhe gjithëpërfshirëse për të gjithë fëmijët e Kosovës”, ka thënë ministri Ismaili me rastin e nënshkrimit të këtij plani.

Ai ka thënë se përmes programeve të dëshmuara sikurse është ai i vaksinimit. “Ne do të ndihmojmë dhe kontribuojmë në arritjen e agjendës për imunizim në nivel global, si dhe në arritjen e Synimeve Zhvillimore të Qëndrueshme”, ka thënë Ismaili.

Objektivi strategjik i këtij plani është ruajtja e shëndetit të popullatës përmes imunizimit, ndërsa kjo do të arrihet përmes objektivave specifike si avokimi për ta prioritizuar programin e imunizimit; ngritja e vetëdijes së individëve dhe komuniteteve për rëndësinë e imunizimit dhe vaksinimit; sigurimi i qasjes së barabartë në shërbimet e imunizimit dhe vaksinimit për të gjithë; mbajtja dhe fuqizimi i shërbimeve të imunizimit dhe vaksinimit në kuadër të sistemit shëndetësor si dhe sigurimi i qëndrueshmërisë financiare për programin cilësor dhe teknologjinë inovative të imunizimit dhe vaksinimit

Imunizimi është një nga fushat e rëndësisë strategjike për shëndet publik.

Kosova ka program të mirë të vaksinimit dhe ka raportuar shkallë të lartë të mbulueshmërisë që nga periudha e pasluftës me përfshirje rreth 95 për qind.

/Epoka e re/

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Federata e Futbollit të Komuna e Prishtinës kanë arritur marrëveshje…