Në Bern të Zvicrës e rrisin limitin e shpejtësisë

09 gusht 21:06

Adrian Spahr, bashkëpresident i Junge SVP Bern, e arsyetoi kërkesën me përparimin në industrinë e automobilëve që nga vitet 1980.

Në atë kohë kufiri i shpejtësisë u vendos në 120. “Për më tepër, mund të arrish më shpejtë në destinacionin tuaj me shpejtësi 140”, ka deklaruar Spahr.

Ky test pilot synon të përcaktojë efektet pozitive dhe negative të rritjes së shpejtësisë. Për shembull, do të shqyrtojë pasojat e tempos 140 për numrin e aksidenteve, pajtueshmërinë në distancë dhe emetimet e zhurmave. Zhvillimi i shkeljeve mbi limitet e shpejtësisë duhet gjithashtu të shqyrtohet.

Edhe në Gjermani, ku nuk ka kufizime të përgjithshme të shpejtësisë në autostrada, shumica e shoferëve udhëtojnë në 130-140 km / h. Testi është pra një përafrim me realitetin.

Politikanët e rinj duan të depozitojnë kërkesën e tyre së pari me drejtorinë e trafikut të Bern. Atje ata duan ta kontrollojnë këtë në konsultim me Zyrën Federale të Rrugëve. “Ideja e SVP është në pikëpamje të sfidave aktuale në transportin rrugor dhe hekurudhor dhe sigurisht me vlerë të testimit”, ka deklaruar drejtori i trafikut Christoph Neuhaus.

 

 

Lajme të sponsorizuara