Të fundit
Punëtorët që po rinovojnë një ndërtesë të vjetër të Dejtonit…