Paralajmërohet zvogëlimi i numrit të ministrive

08 dhjetor 20:52

Koordinatori Nacional për Reforma Shtetërore, Besnik Tahiri ka paralajmëruar zvogëlimin e numrit të Ministrive.

Tahiri përmes një postimi në rrjetin social “Facebook” ka treguar lidhur me çështjet që janë diskutuar në takimin e katërt të Grupit Punues për Ligjin për Qeverinë.

Ai ka thënë se në fokus të diskutimit ishin parimet dhe fryma institucionale mbi të cilat do të zhvillohet baza e këtij Ligji i cili synon të përcaktoj fushëveprimin dhe stukturën e pushtetit ekzekutiv.

Ky është postimi i plotë i tij:

Në takimin e katërt të Grupit Punues për Ligjin për Qeverinë, në fokus të diskutimit ishin parimet dhe fryma institucionale mbi të cilat do të zhvillohet baza e këtij Ligji i cili synon të përcaktoj fushëveprimin dhe stukturën e pushtetit ekzekutiv, i udhëhequr nga parimi i respektimit të ligjit, përgjegjshmëria, transparenca, si dhe nga parimi i efikasitetit dhe efektshmërisë.

Çështjet e trajtuara në takimin e katërt ishin:

– Përcaktimi i portofoliove apo ministrive kryesore në bazë të fushëveprimeve/funksioneve që ato kryejnë apo buxheteve që menaxhojnë;

– Vendosja e kornizave apo kufizimi mbi të cilin nuk duhet të kaloj numri i Ministrive dhe pastaj ti lihet e lirë mandatarit të vendos se cilat Ministri janë të nevojshme për të zbatuar politikën programore të tij/saj.

– Meqenëse, konsiderohet se ky ligj është zgjatje e dispozitave kushtetuese, dhe ashtu sikurse është fryma e ndërtimit institucional, Kryeministri përcakton përbërjen e Qeverisë, andaj është i domosdoshëm një ri-përcaktim i fushëveprimit dhe strukturës. Kjo edhe për faktin se kjo fushë me Legjislacion përcjellës.

– Riorganizimi i Ministrive – të bëhet me akt nënligjor dhe mund të përcaktohet dhe ndryshohet sipas vendimit të Qeverisë dhe kjo të bëhet përmes një metodologjie dhe analize sipas fushëveprimeve/funksioneve dhe përgjegjësive të këtyre institucioneve.

– Rregullimi aktual duhet ti ketë parasysh dy elemente: efikasitetin, efektivitetin e institucioneve.

– Të mbahen parasysh dispozitat kushtetuese që flasin për Menaxhimin e Financave Publike, që paraja publike duhet të mblidhet dhe menaxhohet në mënyrë efikase; mirëpo, përtej numrit të Ministrive, të eliminohen dyfishimet në punën e Ministrive, dyfishimet në sektorë dhe bërje të politikave;

Ishte konstatim që në fazen vijuese të zgjerohen përfshirja dhe konsultimi i drejtperdrejt me ekpertizë dhe akterë të shoqërisë civile.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e AAK-së, Daut…