Të fundit
Është prodhuar para më shumë se 60 vjetësh. Bëhet fjalë…