Rriten të ardhurat në Shqipëri

30 dhjetor 19:29

Të ardhurat e qeverisë së Shqipërisë u rritën gjashtë për qind në 11 muajt e parë të vitit, krahasuar me të njëjtën periudhë të 2016-s.

Ministria e Financave raportoi se për periudhën janar-nëntor buxheti i shtetit arkëtoi 390.4 miliardë në total, ose 22.1 miliardë lekë më shumë sesa një vit më parë.

Sipas tabelës fiskale, zërat me kontributin kryesor në rritjen e të ardhurave ishin Tatimi mbi Vlerën e Shtuar, taksat kombëtare dhe akcizat, të cilat së bashku i kanë sjellë buxhetit të shtetit gati 14 miliardë lekë më shumë sesa vjet.

Por, rritja e të ardhurave është shoqëruar me një rritje edhe më të lartë të shpenzimeve. Sipas Ministrisë së Financave, në 11 muajt e parë të vitit shpenzimet e buxhetit ishin 39.8 miliardë lekë më të larta sesa vjet.

Shpenzimet e përgjithshme publike, për 11-mujorin 2017 arritën në rreth 401 miliardë lekë me një realizim në masën 96.6% të planit të periudhës, ndërsa krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2016 ky zë ka rezultuar 11% më i lartë. Në terma vjetorë, shpenzimet e përgjithshme për 11 mujorin e vitit 2017 u realizuan në masën rreth 84.6 për qind të planit vjetor të ndryshuar.

Për 11 mujorin e vitit 2017 shpenzimet kapitale u realizuan në masën 51.4 miliardë lekë ose rreth 86% në raport me fondet e planifikuara për këtë periudhë. Financimi i brendshëm dhe financimi i huaj janë realizuar respektivisht në masën 65.8 për qind dhe rreth 78.4 për qind të planit vjetor.

Sikurse evidentohet nga tabela e treguesve fiskal të konsoliduar, realizimi i të ardhurave të përgjithshme në masën 390.4 miliardë lekë dhe realizimi i shpenzimeve të përgjithshme prej rreth 401 miliardë lekë, është shoqëruar me një deficit buxhetor prej rreth 10.6 miliardë lekë.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Sllovenia nuk raportoi asnjë incident madhor sot, në ditën e…