Edhe shkrimtari Rexhep Hoxha, qysh në vitin 2012, ka thënë: “Fëmijët, duke i lexuar librat e mi të shtypura nga Shtëpia Botuese e lartpërmendur, irritohen dhe i bënë ata që t`i mos i donë librat e tjerë”.