Të fundit
Bleonis Tanushi nga Gjakova shpall të pavlefshme diplomën e Gjimnazit…