Të fundit
Leonita Arllati shpall te pa vlefshme deftesat e kl. I,II,III,IV,V…