Të fundit
Sali Nervojaj shpall te pavlefshme deftesat e kl l -…