Të fundit
Flamurtar Ahmetaj shpall të pavlefshme dëftesat e klasës së I-VIII,…