Shpallje të pavlefshme, 31 tetor 2022

31 tetor 09:19

Fatebardha Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e klasës X, XI, XII dhe diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Lavdije Murseli shpall të pavlefshme dëftesën e vitit I, II, III IV dhe diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Elvira Ibrahimi shpall të pavlefshme certifikatën e pikëve TMSH, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Drin Sejdiu shpall të pavlefshme diplomën SHM “Dr. Shaban Hashani”,Ferizaj.

Muhamet Ramadani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 70375448 DPH “Fatjoni”, Ferizaj.

Valmir Ramadani shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”,Ferizaj.

Rinor Mahmuti shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 810138182 “July” SHPK, Ferizaj.

Kushtrim Bajrami shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Dr Shaban Hashani”, Ferizaj.

Fatlind Ramadani shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811052711 “Fatlindi” SHPK – Ferizaj.

Liridon Tahiri shpall të pavlefshme certifikatën e QAP, lëshuar në Ferizaj.

Gramoz Aliu shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811335828 “Euro music” SHPK, Ferizaj.

Qëndrim Aliu shpall të pavlefshme diplomën, SHM “Kuvendi i Arbërit”, Ferizaj.

Arlind Bytyqi shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII, certifikatën e pikëve TMSH dhe diplomën SHMM “Qesk Zadeja”, Ferizaj.

Eduart Xhafa shpall të pavlefshme dëftesën e klasave X, XI, XII dhe diplomën SHMT “Faik Konica”, Ferizaj.

Nazmi Buqa BI shpall të pavlefshme certifikatën e biznesit me numër: 811340512, Ferizaj.

Arton Durmishi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Mevlide Trupi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Mejreme Krasniqi shpall të pavlefshme diplomën, SHMM “Elena Gjika”, Ferizaj.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut…