Të fundit
Prishtinë 1. Në  TS 35/10kV Koliq  do të ndërprehet: Dalja…