SHUARJE BIZNESI “TAX AND FINANCE ADVISORES”, L.L.C.

08 maj 19:15

NJOFTIM

Njoftojmë të gjithë klientët se “TAX AND FINANCE ADVISORES”, L.L.C. , ka marrë vendim të shuajë biznesin me NUI: 811411800 dhe ka caktuar likuidatorin për zhvillimin e procedurës së Likuidimit. Njoftohen të gjithë klientët që kanë raporte Kreditore – Debitorë në këtë Korporatë që të paraqiten në afatin 30 ditor nga data e shpalljes në gazetë.

OBAVESTENJE

Obavestavanje se svi klienti da drustvo sa “TAX AND FINANCE ADVISORES” L.L.C., donelo odluku o prestani rada sa bisnisom NUI: 811411800 ujedno imenovao Likvidatora o sprovodjenju postupka likfidacije. Obavestavaju se svi klienti koji imaju obaveze i potrazivanja u navedenoj firmi, da se jave u roku od 30 dana od dana objavljivanja o novine.

ANNOUNCEMENT

All clients are to be informed that the “TAX AND FINANCE ADVISORES”, L.L.C, has come to the decision to quit its business NUI: 811411800, The company has appointet a liquidator wsho is going to oversee the liquidator process. All clients who have the mortgager – mortgage accounts in this company are kindly request to show up within 30 days starting from the day of newspaper announcement- publication.

“Epoka e re” Prishtinë, 07.05.2020

FAQJA PDF, KLIKO KETU

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, në pajtim me vendimin e Qeverisë…