Universiteti i Katarit sintezë e dijes ndërkombëtare

02 prill 20:43

7EF2EC14-D499-4F20-98FC-D7D1B8633D5C.jpg

Shkruan: Elmedina Ismajli

Universitetet veqohen në bazë të performancës së tyre, famës së tyre dhe metodave kerkimore që përdorin. Universiteti i Katarit përveç që i përmbushi këto kritere ka edhe kampusin që i perket  kampuseve më të bukura në botë.

Historiku: Fillimisht  në vitin 1973 kishte startuar si kolegj i mësuesisë,ndersa në vitin 1977 u themelua universitet, dhe që nga atëher ka qenë institucioni kryesor arsimor i arsimit të lartë në këte vend, dhe sot ai qëndron model i përsosmërisë akademike dhe kërkimit shkencor në rajonin arab dhe më gjer.

Universiteti i Katarit ka arritur suksese në iniciativat e tij për të marrë akreditime akademike nga institucionet prestigjioze ndërkombëtare, të akreditimit akademik.

Universiteti përfshin 10 kolegje: Kolegji i Arteve dhe Shkencave, Kolegji i Menaxhimit dhe Ekonomisë, Kolegji i Edukimit, Kolegji i Inxhinierisë, Kolegji i Shkencave të Shëndetit, Kolegji i Drejtësisë, Kolegji i Mjekësisë, Kolegji i Farmacisë, Kolegji i Jurispodencës dhe Studimeve Islame dhe Kolegji i Stomatologjisë.

Universiteti ofron një zgjedhje të gjerë të programeve akademike, në 47 programe në nivelin universitar, dhe 58 programe pasuniversitare, nga to: 20 programe doktorature, 29 programe master, 9 programe diploma dhe një çertifikatë “Doktor i Farmacistit”, e cila është një certifikatë profesionale në farmaci.

Gjithashtu Universiteti i Katarit vazhdoi përpjekjet e tij për të zhvilluar një kulturë të kërkimit shkencor, pasi Kompleksi Kërkimor i Universitetit përfshin 14 qendra kërkimore të përsosmërisë, duke punuar në më shumë se 400 projekte kërkimore bashkëpunuese në më