ATK-ja përmbylli ciklin e radhës të seminareve me tatimpagues

30 shtator 2019 | 14:08

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), me qëllim të informimit të tatimpaguesve për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore, si dhe ndryshimet në ligjin për tatim në të ardhura të korporatave ka realizuar seminare për tatimpagues në të gjitha regjionet e saj, si: Ferizaj, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Prishtinë, Pejë dhe Gjakovë.

“Pjesëmarrësit u njoftuan gjerësisht për trajtimin tatimor të kontratave afatgjate ndërtimore, ndryshimet në ligjin për tatim në të ardhura të korporatave, si dhe u njoftuan për projektin e fundit të ATK-së, lidhur me përmirësimin e përmbushjes tatimore në sektorin e ndërtimtarisë. Gjatë këtyre seminareve, pjesëmarrësit parashtruan pyetje të ndryshme, lidhur me temat e prezantuara, si dhe pyetje të tjera lidhur me Legjislacionin Tatimor. Për të gjitha pyetjet e parashtruara nga pjesëmarrësit, janë ofruar përgjigje adekuate nga prezantuesit e temave në seminar”, është thënë në njoftimin e ATK-së, duke u shtuar se në këto seminare numri i pjesëmarrësve ishte mjaft i lartë, ku pjesëmarrës ishin: organizata biznesi, OJQ apo përfaqësues të tyre, përfaqësues të njësive të përhershme, kontabilistë dhe qytetarë të interesuar.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Gjashtë persona janë arrestuar në Pejë, pasi janë hasur duke…