Të fundit
Sipas prokurorisë së shtetit, nuk ka pas elemente të ndonjë…