Istref Ademi nga fshati Kozhicë, komuna e Skenderajt, shpall të pavlefshme dëftesën e shkollës fillore të lëshuar nga ShFMU “Dëshmorët e Qyqavicës” në Çirez.

21 prill 11:15
Istref Ademi nga fshati Kozhicë, komuna e Skenderajt, shpall të pavlefshme dëftesën e
shkollës fillore të lëshuar nga ShFMU “Dëshmorët e Qyqavicës” në Çirez.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Linku ku mund të aplikojnë punëtorët e sektorit privat për…