Të fundit
Vetëm 61 deputetë i duhen që të jenë në sallë…