Të fundit
Të gjitha qendrat e votimit janë mbylluar në ora 19:00,…