Në Drenas mbahet konferencë për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve

19 mars 2018 | 17:31

Grupi punues për hartimin e planit komunal për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në Komunën e Drenasit në bashkëpunim me shoqatën “Shpresa” dhe Shtëpitë e Fëmijëve (SDSF), është duke implementuar projektin “Kontribuimi në përmirësimin e situatës së fëmijëve të cenueshëm në Komunën e Drenasit”.

Ky projekt është përkrahur nga Koalicioni i OJQ-ve për Mbrojtjen e Fëmijëve (KOMF), në kuadër të projektit “Mbrotja e të drejtave të fëmijëve në Kosovë” financuar nga BE-ja dhe menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.

Grupi punues për hartimin e planit komunal për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në Komunën e Drenasit, nëpërmjet një konference ka prezantuar të gjeturat kryesore dhe rekomandimeve të dala nga Indeksi i Mbrojtjes së Fëmijëve 2.0.

Gjithashtu ky grup ka prezantuar të arriturat e Komunës së Drenasit në këtë lëmi, të cilat të arritura janë vlerësuar shumë pozitive nga ana e përfaqësueseve të SDSF-së dhe KOMF-it.

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Me vendim të kryetarit të Komunës së Gjakovës, Ardian Gjini,…