Të fundit
Përveçse po lufton dhe po humbet me mijëra jetë përditë…