Njoftim nga KEDS-i për punimet në rrjet

29 shkurt 2024 | 16:40

Njoftimet nga KEDS për punimet në rrjet

01.03.2024

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

LP 20kV J29 PR7 Dalja nr.7 (kodi: 19000078) në dy termine nga ora 10:00 deri 10:15 dhe nga ora 12:45 deri 13:00

Vendet: Lagjja e Spitalit, Sizmir, Art Construction, Kodrina, Princesha Group, Kawa Group, B&S Group”shpk.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensioionit të mesëm.

2.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

LP 20kV J12 PR2 Dalja nr.7 (kodi: 11000078) në dy termine nga ora 10:00 deri 10:15 dhe nga ora 12:45 deri 13:00

Vendet: Bregu i Diellit 2 Trafa 3,Trafo 4/2,Trafa 1, Trafo 5, R&Rukolli”Sh.p.k, Maksutaj Privat, Prona Union, Mab-Sh.P.K, Lin Projekt dhe Naki Trade.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, manipulim me ndarësit e tensionit të mesëm.

3.

Nga TS 110/10(20)kV Prishtina 2 do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Bregu i Diellit 2-trafo 4/ (kodi: 11000078131)  nga ora 10:00 deri 13:00

Vendet: Disa hyrje në rr.Rifat Berisha – Bregu i Diellit (Banesat e Bardha  një pjese)

Arsyeja: Punim në rrjet.

Ferizaj

1.

Nga TS 110/35/10kV Lipjani do të ndërprehet:

LP 10kV Baza e Asfalltit (kodi: 41000005) nga ora 10:00 deri në ora 15:00

Vendet: Baza e asfaltit, Jeta  e re, Graçka e Vjetër, Topliqani dhe Graçka e Vogël.

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, ngritja e  shtyllave të tesnionit të mesëm në degëzimin 10kV për tek TS Kulla Grackë e Vjetër.

Mitrovicë

1.

Nga NS 110/10[kV] Vushtrria 2 do të ndërprehet:

Dalja 10[kV] Novolani (kodi: 73000005 ) nga ora 11:30 deri 14:30.

Vendet: Fshatrat: Bukosh, Dervar, Dolak, Druar, Kollë, Mihaliq, Novolan, Reznik, Shallc dhe Vërnicë.

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, bartja  e rrjetit nga shtylla e dëmtuat 10 kV në të renë  në Mihaliq.

02.03.2024

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

Nga NS 220/10[kV] Drenas do të  ndërprehet:

Dalja 10[kV] J28 Llapushniku (kodi:  16100028) në dy termine nga ora 09:00 deri 09:15 dhe nga ora 13:45 deri 14:00

Vendet: Llapushniku, Orllati, Negroci, Vuqaku, Xhurgjicë, Shkolla LLapushnik dhe Kleçkë e Re.

Arsyeja: Krijimi i kushteve të punës pa tension, largimi i urave të tensionit të mesëm.

2.

Nga NS 220/10[kV] Drenas do të ndërprehen:

1.TS 10/04kV Tërpezë te Lahovit  (kodi: 16100028070)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

2.TS 10/04kV Kleçkë e re (kodi: 16100028194)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

3.TS 10/04kV Shpk “Graniti & Co”-Kleçkë (kodi: 16100028229)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

4.TS 10/04kV “Joni Fix”-Sami Zogaj (kodi: 16100028243)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

5.TS 10/04kV H. Gashi”Gurëbardhi” (kodi: 16100028199)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

6.TS 10/04kV -Tërpezë TSSH ZPRR 2019  (kodi: 16100028247)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

7.TS 10/04kV “EBE “SH.P.K Qamil Hoti (kodi: 16100028281)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

8.TS 10/04kV Tërpezë te Lahovit 2  (kodi: 16100028279)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

9.TS 10/04kV  Berishë te antenat (kodi: 16100028283)nga ora 09:00 deri në ora 14:00

10.TS 10/04kV Tërpezë trafoja vjetër (kodi: 16100028068)

11.TS 10/04kV Berishë te antenat(kodi: 16100028071)

12.TS 10/04kV  Novosellë trafoja e re (kodi: 16100028072

13.TS 10/04kV Novosellë trafoja e vjetër (kodi: 16100028073

14.TS 10/04kV Divlak (kodi: 16100028074)

15.TS 10/04kV Terpez te shkolla (kodi: 16100028069)

Vendet: Berisha, Novosellë dhe Kleçkë.

Arsyeja:  Vendosja e një shtylle të re të tensionit të mesëm në dy konzolla dhe shtrirja e përçuesve në Terpezë.

3.

Nga TS 35/10[kV] Koliqi  do të ndërprehet:

LP 10kV Sharban me kod: 14016003  nga ora 10:30 deri në orën 15:00

Vendet: Sharban, TS Sharban,TS Alshiqt, TS Halabak, TS Dyzi 1 dhe 2, TS Tërrnavë, TS Vanovcë dhe TS Bellopojë 1,2,3,4 TS Private (Bellopojë).

Arsyeja: Mirëmbajtje preventive, ndërrimi i shtyllave/izolatorëve të dëmtuar, shtrëngimi i përçuesve dhe pastrimi i trasesë.

Gjakovë

1.

Nga NS 35/10[kV] Malisheva do të  ndërprehen keta TS:

NS 10/0.4kV TS SENIK (kodi: 82082005016) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS NUHI ZYLLFAJ (kodi: 82082005017) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS SENIK II (kodi: 82082005018) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS LADROVCI I (kodi: 82082005019) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS. LADROVCI II (kodi: 82082005020) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS LADROVCI I RI (kodi: 82082005025) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS LLADRIVCI IV (kodi: 82082005030) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

NS 10/0.4kV TS SENIK POMPA (kodi: 82082005041) nga ora 09:00 deri në ora 14:00

Vendet: Nga një pjesë e fsh. Lladroc dhe Senik

Arsyeja: Vendosja e një shtylle të re të tensionit të mesëm në dy konzolla dhe shtrirja e përçuesve në Terpezë.

Prizren

1.

Nga NS 110/35/10[kV] Theranda do të nderprehet:

LP 10kV Shiroka  (kod: 32000019)prej orës 11:00 deri në orën 15:00

Vendet: Fshati Shirokë, një pjesë e rrugës 560 Brigada 123, Sopije dhe Dubrave.

Arsyeja: Ndërprerje emergjente, ngritja e shtyllave  të tensionit të mesëm Vraniq te shkolla.

02.03.2024

Punime në projekte investive

Gjakovë

1.

TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

LP 10kV Dragobili  (kodi: 82082006) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: Rrugët: 605 Rilindja Kombëtare (3 konsumatorë), 608 Hamdi Berisha (1 konsumator), 557 Bedri Berisha (1 konsumator); fshatrat: Astrazub, Dragobil, Drenoc, Guriq, Janqishtë, Kërvasari, Marali, Maxharrë, Pagarushë dhe Shkozë.

Arsyeja: Projekte investive, ngritja e shtyllave nën tension, montimi i konzollave, montimi i izolatorëve, montimi i përçuesit, montimi i tokëzimit, energjizimi i rrjetit të ri në rrjet si dhe punime tjera elektrike në kuadër të Lot 21-Malishevë.

02.03.2024

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

Nga NS 35/10[kV] Gjakova 1 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Skivjani (kodi: 80080009) nga ora 13:00 deri 16:00

Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Janosh, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë, Palabardhë, Plançor, Skivjan dhe Zhdrellë (1 konsumator); rrugët: Dedë Gjon Luli (1 konsumator) dhe Pashko Vasa (një pjesë).

Arsyeja: Zëvendësimi i linjës ajrore 10(20) kV me atë nëntokësore sipas zgjidhjes teknike.

Prishtinë

1.

Nga NS 35/20[kV] Prishtina I  do të ndërprehen prej orës 08:00 deri në ora 11:00

1.NS 20/0.4kV TS Euromedi (kodi: 10012181098 )

2.NS 20/0.4kV TS Euromedi (kodi: 10012181097)

3.NS 20/0.4kV TS Raif Preniqi (kodi: 10012181165)

4.NS 20/0.4kV TS AL Trade Center (kodi: 10012181187)

5.NS 20/0.4kV TS NNT Model Sllovenia (kodi: 10012181151)

Vendet: rr. Nëna Terezë, Objektet banesore afër ( Euromedit, Albedit, Orbe suplay) etj.

Arsyeja: Punët që duhet të kryhen sipas pëlqimit elektro-energjetik dhe projektit te aprovuar.

02.03.2024

Punime nga KOSTT-i

Gjakovë

1.

Nga TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

LP 10kV Mirusha (kodi: 82082002) prej orës 08:00 deri në ora 13:00

Vendet: Rr.603 Adem Jashari (1 konsumator), rr.Imer Krasniqi (7 konsumatorë), Rr.605 Hamdi Berisha (1 konsumator), rr.606 Pavarësia (1 konsumator), fshatrat: Bubël, Burim, Carallukë (3 konsumatorë), Damanek, Gurbardhë, Llapçevë, Lubizhdë, Lubizhdë e Malishevës, Lumnishtë, Mirushë, Mrasor, Panorc (një pjesë) dhe Turjakë.

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i)

2.

Nga TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

LP 10kV Bellanica (kodi: 82082005) prej orës 08:00 deri në ora 13:00

Vendet: Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), Rr.608 Hamdi Berisha (1 konsumator); fshatrat: Balincë, Bardhë, Bellanicë, Javor, Lladroc, Lladroviç, Lubizhdë, Lluzhnic, Ngucat, Senik dhe Temeqinë.

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i).

3.

Nga TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

LP 10kV Kijeva (kodi: 82082007) prej orës 08:00 deri në ora 13:00

Vendet: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçicë, Polluzhë dhe Stapanicë.

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i).

4.

Nga TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

LP 10kV Banja (kodi: 82082008) prej orës 13:00 deri në ora 18:00

Vendet: Rr.602 Gjergj Kastrioti – Skënderbeu, fshatrat: Banjë dhe Gajrak.

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i).

5.

Nga TS 35/10[kV] Malisheva do të ndërprehet:

LP 10kV Caralluka (kodi: 82082001) prej orës 13:00 deri në ora 18:00

Vendet: Rr.603 Adem Jashari (një pjesë), Rr.605 Rilindja Kombëtare (1 konsumator), Rr.606 Pavarësia (1 konsumator), Rr.610 Hisni Mazreku (1 konsumator), fshatrat: Carallukë, Dragobil, Drenoc, Panorc, Shkarashnikë, Tërpezë e Poshtme, Vërmicë, Vërmicë e Malishevës.

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i).

6.

Nga TS 35/10[kV] Xërxa do të ndërprehet:

LP 10kV Denji (kodi: 82081007) prej orës 13:00 deri në ora 18:00

Vendet: fshatrat: Çifllak, Denjë, Dobidol, Guri Kuq, Kaznik, Kramovik, Polluzhë, Rakovinë, Ratkoc (një pjesë).

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i).

7.

Nga TS 35/10[kV] Xërxa do të ndërprehet:

LP 10kV Ratkoci (kodi: 82081006) prej orës 13:00 deri në ora 18:00

Vendet: fshatrat: Gexhë, Radostë, Ratkoc dhe Xërxe (një pjesë).

Arsyeja: Punime në TR1 110/35 kV (31.5MVA) në NS Rahoveci (Punime nga KOSTT-i).

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/

Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Fayza Lamari, nëna dhe njëkohësisht mamaja e Kylian Mbappé, ka…