Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar N.T.SH. “STAR MARKETING” me NUI: 811485516 me seli në Prishtinë, Adresa: Rr. Ndue Perlleshi, Pn. Mati 1 shpall të pavlefshme Certifikatën e TVSH-se me numër të TVSH-së: 330032897 me datë të lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës.

04 korrik 11:39

Shkumbin Shehu B.I. Emri tregtar N.T.SH. “STAR MARKETING” me NUI: 811485516 me seli në Prishtinë, Adresa:  Rr. Ndue Perlleshi, Pn. Mati 1 shpall të pavlefshme Certifikatën  e TVSH-se me numër të TVSH-së: 330032897 me datë të lëshimit: 18.09.2008 të lëshuar nga Administrata Tatimore e Kosovës.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Kalvin Phillips është lojtari më i ri i Man City.…