Të fundit
Drejtoresha e Odes Ekonomike Gjermano Kosovare së bashku me Zëvendës…