Të fundit
Dega e Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) në Prishtinë është grabitur…