Ja kur fillon aplikimi për rimbursim në ATK

29 dhjetor 12:41

Administrata Tatimore e Kosovës (ATK), njoftoi qytetarët për aplikimin për rimbursim nga kuponët fiskalë për tetor, nëntor dhe dhjetor.

Sipas ATK-së aplikimi për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal për TM4/2017, fillon nga 1 janari deri më 31 janar.

Aplikimi bëhet duke plotësuar aplikacionin për rimbursim të mjeteve nga grumbullimi i Kuponëve Fiskal. Aplikacioni duhet të plotësohet në mënyrë elektronike përmes ueb-faqes së Administratës Tatimore të Kosovës www.atk-ks.org në linkun Shërbime Elektronike – Aplikacioni për Kuponë Fiskal. Aplikimi bëhet vetëm një herë për të njëjtën periudhë duke u bazuar në Numrin Personal të aplikuesit.

Fituesit potencial do të rimbursohen me dhjetë për qind (10%) të vlerës së deklaruar, por jo më shumë se njëqind euro .
Numri minimal i kuponëve fiskal të dorëzuar duhet të jetë 60 kuponë, me shumën minimale dyqindepesëdhjetë euro.

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Të fundit
Data 29 dhjetor 2013 shokoi të gjithë botën sportive e…