Të fundit
Zinxhiri i Offset në vlerë prej 150 mijë dollarësh është…