Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet

16 prill 18:02

17.04.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Prishtinë

1.

NS 110/35/10kV Prishtina 1  do të ndërprehen:

Dalja 10 kV J23- Komuna e Re   (Kodi:10000015) prej orës 10:00 – 14:00.

Vendet: Rekalitë, Komuna objektet e reja, Dogana, Kazerma Adem Jashari, Prroni i Njelmët, Mekanika, kontigjenti Portugez i KFOR-it, MAP-AKI dhe Ambasada Amerikane.

Arsyeja: Zhvendosje e trafos  Dogana  nga  Blinda e  vjetër  në  blindën e  re.

Ferizaj

1.

NS 110/35/10kV Lipjan  do të ndërprehen:

Dalja 10 kV Bablaku  (Kodi:41000001) prej orës 10:00  – 11:30.

Vendet: Rubovci, Kojska, ETC, Firma Luma, Gurthyesi Nuredin Kuzhani dhe Lagjja Jeta e Re.

Arsyeja: Energjizimi i LP Bablaku Bizneset nga NS Ferizaji II.

2.

NS 35/10kV Ferizaj 2  do të ndërprehen:

Dalja 10 kV Bablaku- Bizneset  (Kodi:40041005) prej orës 10:00  – 11:30.

Vendet: Kazerma, Mineksi, FSK TS i ri dhe  IRK-ja.

Arsyeja: Energjizimi i LP Bablaku Bizneset nga NS Ferizaji II.

Prizren

1.

NS 35/10kV Dragash  do të ndërprehen:

Dalja 10 kV Rapça  (Kodi:30036009) prej orës 10:00  – 13:00.

Vendet: fshatrat: Brezne, Buçe, Kërstec, Plavë, Rapçë e Epërme, Rapçë e Poshtme dhe Rrenc.

Arsyeja: LP Rapça- kyçja kabllos XHP në dalje të TS 35/10 KV në Kthinën e Rapçës dhe në shtyllë betoni në largpërçuesin e dyfishtë  Dragash ( Sharri ) – 1 dhe Rapça.

2.

NS 35/10kV Dragash  do të ndërprehen:

Dalja 10 kV Dragashi (Sharri 1) (Kodi:30036005) prej orës 10:00  – 13:00.

Vendet: rrugët: 480 rruga e Dëshmorëve, 481 rruga e Restelicës (një pjesë), 482 Sheshi Komunal, 483 rruga e Brodit (një pjesë), 484 rruga e Radeshës (një pjesë) dhe 485 Adem Jashari (një pjesë).

Arsyeja: LP Rapça- kyçja kabllos XHP në dalje të TS 35/10 KV në Kthinën e Rapçës dhe në shtyllë betoni në largpërçuesin e dyfishtë  Dragash ( Sharri ) – 1 dhe Rapça.

2.

NS 110/10kV Vushtria 2  do të ndërprehet Stabiliment te TS Bahri Kuqi  prej orës 10:00 – 15:00.

Trafostacionet që do të mbesin pa tension:

TS  10/0.4 kV

Studime e Ulët-1(Rashicët)

(Kodi:

73000009012)

TS  10/0.4 kV

Karaqë

(Kodi:

73000009019)

TS  10/0.4 kV

Begaj (lagja Kaqanolli-Tërstena)

(Kodi:

73000009029)

TS  10/0.4 kV

TSSH-Begaj Lagjja Hajra

(Kodi:

73000009032)

TS  10/0.4 kV

Studime e Epërme

(Kodi:

73000009013)

TS  10/0.4 kV

Studime e Epërme

(Kodi:

73000009011)

TS  10/0.4 kV

Studime e Ulët-3 (Gërxhalitë)

(Kodi:

73000009014)

TS  10/0.4 kV

Sfaraqak i Epërm

(Kodi:

73000009015)

TS  10/0.4 kV

Gojbulë-1 (Serbët)

(Kodi:

73000009016)

TS  10/0.4 kV

TSSH-Lagja Istrefi

(Kodi:

73000009031)

TS  10/0.4 kV

Gojbulë-2 (Serbët)

(Kodi:

73000009017)

TS  10/0.4 kV

Miraqë

(Kodi:

73000009018)

TS  10/0.4 kV

Skromë-1

(Kodi:

73000009021)

TS  10/0.4 kV

Shilovicë

(Kodi:

73000009020)

TS  10/0.4 kV

Skromë-2

(Kodi:

73000009022)

TS  10/0.4 kV

Bozhlan

(Kodi:

73000009023)

TS  10/0.4 kV

Gumnisht-1

(Kodi:

73000009024)

TS  10/0.4 kV

Gumnisht-2

(Kodi:

73000009025)

TS  10/0.4 kV

Korollovë

(Kodi:

73000009026)

TS  10/0.4 kV

Vesekovc

(Kodi:

73000009027)

TS  10/0.4 kV

HAXHA COMPANYSH.P.K.

(Kodi:

73000009030)

TS  10/0.4 kV

HAXHA COMPANYSH.P.K.

(Kodi:

73000009033)

 Vendet: Studime e Ulët, Karaqe, Begaj, Studime e Eperme, Sfaraqak, Gojbule, Miraqe, Skrom, Shilovicë, Bozhlan, Korolle, Gumnisht dhe Veskovec.

Arsyeja: Punime në projektin rruga Bahri Kuqi – Investim në tensionin e mesëm, rrjetin e tensionit të ulët, të mesëm dhe  në nënstacion.

17.04.2021

                                                            Punime në projekte investive

Ferizaj

1.

TS  35/10kV Ferizaj 1 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Sherreti  (kodi: 40040003) prej ores 09:00 deri në ora 21:00

Vendet: rrugët: Afrim Abazi (një pjesë), Ajet Gërguri (një pjesë), Atë Pren Doqi (një pjesë), Drenica (një pjesë), e Dukagjinit (një pjesë), e Dardanisë, e Kaçanikut (një pjesë), e Lubetenit, e Shkumbinit (një pjesë), Epopeja e Jezercit, Eqrem Qabej (një pjesë), Gjergj Kastrioti (një pjesë), Gucia (një pjesë), Hasan Çerkini, Idriz Seferi (një pjesë), Lekë Dukagjini (një pjesë), Mbretëresha Tetutë (një pjesë), Migjeni (një pjesë), Musine Kokollari (një pjesë), Naim Beka, Nazim Bakiu (një pjesë), Njazi Bajraktari, Pjetër Budi (një pjesë), Qamëria (një pjesë), Ramadan Salihu, Ramush Satrolli (një pjesë), Sadik Bega (një pjesë), Sejdi Sejdiu, Shtjefan Gjeçovi (një pjesë), Tefta Tashko (një pjesë), Ulpiana (një pjesë) dhe Xhemë Gostivari (një pjesë).

Arsyeja: Energjizimi i kabllove të reja.

18.04.2021

Punime nga palët e treta

Prishtinë

1.

TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet degëzimi. Trafostacinet që do të mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV Banesat e Tjrrtores ( Kodi: 1910002059) prej orës  14:00-18:00

TS 10/0.4 kV Drini i Bardh 2  ( Kodi: 1910002060) prej orës 14:00-18:00

TS 10/0.4 kV Ragip Mustafa “Olti Trasing”  ( Kodi: 1910002096) prej orës 14:00-18:00

Vendet: Bulevardi Bill Clinton, rr.Tirana (një pjesë)

Arsyeja: Ndërrimi i kthinave të tensionit të mesëm, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

2.

TS 110/10kV Prishtina 6 do të ndërprehet degezimi.  Trafostacionet që mbesin pa tension:

TS 10/0.4 kV N.P “JETA” Qendra tregtare  ( Kodi: 1910008095) prej orës  10:00-13:00

TS 10/0.4 kV N.P “JETA” Shpresa Bekteshi   ( Kodi: 1910008097) prej orës 10:00-13:00

Vendet: N.P “JETA” Qendra tregtare Shpresa Bekteshi.

Arsyeja: Ndërrimi i panelit të tensionit të ulët, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

19.04.2021

Punime të domosdoshme për siguri të sistemit

Ferizaj

1.

TS 110/35/10kV Lipjani  do të ndërprehet:

Dalja 10kV Baza e Asfalltit (Kodi: 41000005 )  prej orës 10:30  deri ne ora 12:30

Vendet: Baza e asfaltit, Jeta  e re, Gracjka e Vjetër, Topliqani, Gracka e Vogël.

Arsyeja: Ndërrimi i ndërprerësit.

Mitrovicë

1.

NS 110/10kV Vushtria 2  do të ndërprehet Stabiliment te TS Bahri Kuqi  prej orës 10:00 – 15:00.

Trafostacionet do të mbesin pa tension:

TS  10/0.4 kV

Studime e Ulët-1(Rashict)

(Kodi:

73000009012)

TS  10/0.4 kV

Karaqë

(Kodi:

73000009019)

TS  10/0.4 kV

Begaj (lagjja Kaçanolli-Tërstena)

(Kodi:

73000009029)

TS  10/0.4 kV

TSSH-Begaj Lagjja Hajra

(Kodi:

73000009032)

TS  10/0.4 kV

Studime e Epërme

(Kodi:

73000009013)

TS  10/0.4 kV

Studime e Epërme

(Kodi:

73000009011)

TS  10/0.4 kV

Studime e Ulët-3 (Gërxhalitë)

(Kodi:

73000009014)

TS  10/0.4 kV

Sfaraqak i Epërm

(Kodi:

73000009015)

TS  10/0.4 kV

Gojbulë-1 (Serbët)

(Kodi:

73000009016)

TS  10/0.4 kV

TSSH-Lagjja Istrefi

(Kodi:

73000009031)

TS  10/0.4 kV

Gojbulë-2 (Serbët)

(Kodi:

73000009017)

TS  10/0.4 kV

Miraqë

(Kodi:

73000009018)

TS  10/0.4 kV

Skromë-1

(Kodi:

73000009021)

TS  10/0.4 kV

Shilovicë

(Kodi:

73000009020)

TS  10/0.4 kV

Skromë-2

(Kodi:

73000009022)

TS  10/0.4 kV

Bozhlan

(Kodi:

73000009023)

TS  10/0.4 kV

Gumnisht-1

(Kodi:

73000009024)

TS  10/0.4 kV

Gumnisht-2

(Kodi:

73000009025)

TS  10/0.4 kV

Korollovë

(Kodi:

73000009026)

TS  10/0.4 kV

Vesekovc

(Kodi:

73000009027)

TS  10/0.4 kV

HAXHA COMPANYSH.P.K.

(Kodi:

73000009030)

TS  10/0.4 kV

HAXHA COMPANYSH.P.K.

(Kodi:

73000009033)

Vendet: Studime e Ulët, Karaqë, Begaj, Studime e Epërme, Sfaraqak, Gojbulç, Miraqë, Skrom, Shilovicë, Bozhlan, Korollë, Gumnisht dhe Veskovec.

Arsyeja: Punime në projektin rruga Bahri Kuqi – Investim në tensionin e mesëm, rrjetin e tensionit të ulët, të mesëm dhe  në nënstacion.

19.04.2021

                                                            Punime në projekte investive

Prishtinë

1.

Nga TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Llapushnik te Gashët (kodi: 16100005046) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: Llapushnik te Gashët.

Arsyeja: Kyçja e konsumatorëve në rrjetin e ri.

20.04.2021

                                                    Punime në projekte investive

Prishtinë

 1.

Nga TS 220/10kV Drenas do të ndërprehet:

TS 10/04 kV Llapushnik te Gashët (kodi: 16100005046) prej orës 08:00 deri në ora 17:00

Vendet: Llapushnik te Gashët.

Arsyeja: Kyça e konsumatorëve në rrjetin e ri.

2.

TS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Nr 18 Arberia 2   (Kodi: 12000012 ) nga ora 09:00 – 09:15 dhe  20:45-21:00.

Vendet: Lagjja Arbëria (një pjesë).

Arsyeja: Manipulim me ndarës.

3.

TS 110/10 kV Prishtina 3 do të ndërprehet stabilimenti 10 kV nga ora 09:00 – 21:00. Pa tension do të mbesin këto trafostacione:

TS 10/0.4 kV

Arbëria 7

(Kodi:

12000012056)

TS 10/0.4 kV

Mini Max-Arben Krasniqi

(Kodi:

12000012177)

TS 10/0.4 kV

Ridvan Pushkolli”Pushkolli SH.P.K”

(Kodi:

12000012199)

TS 10/0.4 kV

Fidanishtja 1

(Kodi:

12000012059)

TS 10/0.4 kV

Fabrika e tepihave Gjini

(Kodi:

12000012062)

TS 10/0.4 kV

Titan Betoni te Oti market

(Kodi:

12000012124)

TS 10/0.4 kV

“AKEA” Arbëri

(Kodi:

12000012131)

TS 10/0.4 kV

Petroll Company-Hysni Jusaj

(Kodi:

12000012176)

TS 10/0.4 kV

Besnik Isa Mustafa”MAKCAR”L.L.C

(Kodi:

12000012189)

TS 10/0.4 kV

Mentor Beqiri”MAB”SH.P.K

(Kodi:

12000012187)

TS 10/0.4 kV

Feim Reka “REKA COMMERCE” shpk

(Kodi:

12000012193)

TS 10/0.4 kV

(Kodi:

12000012204)

TS 10/0.4 kV

Uliksi

(Kodi:

12000012060)

TS 10/0.4 kV

Pompa Oti

(Kodi:

12000012061)

TS 10/0.4 kV

TS shtyllë Arbëria

(Kodi:

12000012063)

TS 10/0.4 kV

N.T.Univerzal pompa e benzinës

(Kodi:

12000012115)

TS 10/0.4 kV

Sylejman Islami

(Kodi:

12000012156)

TS 10/0.4 kV

Konsumatorët e Lagjes Prroni i Njelmët

(Kodi:

12000012174)

TS 10/0.4 kV

Bujar Berisha NSH “Vëllezërit Berisha”

(Kodi:

12000012194)

TS 10/0.4 kV

Fidanishtja 2

(Kodi:

12000012122)

TS 10/0.4 kV

AS-PROJECT

(Kodi:

12000012167)

TS 10/0.4 kV

Konsumatorët e rr.Ahmet Krasniqi- Keushtim (Shefki) Gashi

(Kodi:

12000012169)

TS 10/0.4 kV

(Kodi:

12000012200)

Vendet: Lagjja Arbëria (një pjesë).

Arsyeja: Demolimi i Trafos së vjetër dhe energjizimi i Trafos mobile – në TS Arbëria 7.

18.04.2021

Punime nga palët e treta

Ferizaj

1.

TS 35/10 kV Shtime  do të ndërprehet:

TS 10/0.4 kV Ambulanta   (Kodi: 41046003040) nga ora 10:00 – 15:00

Vendet: Një pjesë e Shtimes, rr.Anton Çetta, rr.Sylejman Vokshi, rr. Arben Hyseni, rr. Ragip Bajrami, rr.Avni Rrustemi, rr. Luigj Gurakuqi dhe rr.Vezir Bajrami.

Arsyeja: Ndërrimi i ndërprerësit  të tensionit të ulët – AS 1000A, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

20.04.2021

Punime nga palët e treta

Gjakovë

1.

TS 35/10 kV Xërxa do të ndërprehet:

Dalja 10 kV  Fortesa   (Kodi: 82081009) nga ora 13:00 – 14:00

Vendet: Fshatrat Bellacërk dhe Sopniq.

Arsyeja: Kyçja e trafostacionit pas vendosjes se njehsorit, sipas pëlqimit elektro-energjetik.

Punimet në rrjet, linku: https://www.keds-energy.com/shq/punimet-ne-rrjet/njoftohu-per-punime-ne-rrjet/

Harta e punimeve në rrjet, linku: https://outage.keds-energy.com/Main.aspx?lan=al&trh=

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, z. Liburn Aliu…