Njoftime nga KEDS për punimet në rrjet

06 janar 17:23

08.01.2020

Punime të domosdoshme për sigurinë e  sistemit

Prishtinë

1.

Nga NS 35/10kV Fushë- Kosova I do të ndërprehet:

Dalja 10KV Fushë Kosova 1  (Kodi 15018006) prej ores 10:00 deri në ora 13:00

Vendet: Nakarada, Dardhishta, Lismiri dhe lagjja Tërnavët.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

2.

TS 35/10kV Fushë- Kosova II do të ndërprehet:

Dalja 10KV Bardhi i Madhë (Kodi 15018018) prej orës 13:00 deri në ora 16:00

Vendet: Lagjja 28, pjesa e Fushë-Kosovës pas Hekurudhës, Kuzmini dhe Bardhi i Madh.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

3

TS 110/35/10kV Palaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Palaj (Kodi 18024001) nga ora 10:30 – 10:45 si dhe 14:45-15:00

Vendet: Mulliri Palaj, Hade-Miniera, Hade, Hamidi,  Lajthishtë, Kulla Sibovc, Sibovc te Kangjelët, Sibovc te Kelmendët, Shipitulla, Grabovci, Tr private te Mjekiqi, Bivolak te Saraqët, Plemetin-Xhemnicët dhe konsumatorët e fshatit Sibovc.

TS.10/04kV Hade te Mirenët (Kodi 18024001063) nga ora 10:30 deri në ora 15:00

Vendet: TS Hade te Mirenët.

Arsyeja: Ndërrimin e  ormanit 0,4 kV .

Ferizaj

1.

Në TS  35/10kV Shtime do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Caraleva (Kodi: 41046004)  prej orës 10:00 deri në ora 16:00

Vendet: Pjesë e Shtimes, Qesta Reçakut, Reçaku, Belinci, Caraleva, Topilla, Llanishta,  Devetaku, Grejqevci, Zborci, Pjetkreshtica, Duga dhe Karaçica.

Arsyeja e ndërprerjes: Pastrim traseje, ndërrim isolatorësh, ndërrim shtyllash, kontrollim për vaj i transformatorëve.

Gjakovë

Në TS 35/10 kV Gjakova I do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Skivjani  (Kodi: 80080009)  prej orës 10:00  deri në ora 16:00

Vendet: fshatrat: Bitesh, Dobrixhë, Dujakë, Firajë, Hereç, Jasiq, Novosellë e Epërme, Novosellë e Poshtme, Osek Hilë (një pjesë), Osek Pashë, Plançor dhe Skivjan.

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave të tensionit të mesëm etj.

Gjilan

1.

Në TS 35/10 kV Gjilani I do të ndërprehet:

Dalja 10kV Uglari (kodi: 60060016) prej orës    10:00  deri në ora 16:00

Vendet: Kolektori, Uglari 1, 2 , Pograxh, Llofca, Doxht, Sllubica, Kokaj .

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

2.

Në TS 35/10 kV Kllokot do të ndërprehet:

Dalja 10kV F. Jeta (kodi: 61065013) prej orës    11:00  deri në ora 15:00

Vendet: F. Jeta.

Arsyeja: Ndërrimi i shtyllave të  tensionit të mesëm (4copë).

Mitrovicë

1.

Në TS 110/10(20) kV Skenderaj do të ndërprehet:

Dalja 10kV Qirezi (kodi: 74000004) prej orës    10:00  deri në ora 16:00

Vendet: Krushefc, Polac, Dashefcë, Baks, Qirez, Prellofcë, Krasaliq, Kozhicë, Krasmirofcë, Likoshan, Gradicë, Godanc .

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

Prizren

Nga TS 110/10kV Prizreni 3 do të ndërprehet:

Dalja 10kV Zhupa (Kodi: 31000026)  prej orës 10:00  deri ne ora 16:00

Vendet: Manasterice, Llokvice, Neprogoshte, Reqan, Pllanjane Lubinje e epërme, Lubinje e ulet, Gornja  selle, Mushnikove, Ts Prevalla,HOTEL Sharri, Ts Sat styro,Ts Shpia e bardhe, Sredska, stajkovc, Bogoshevc, Drajqiq

Arsyeja: Pastrimi i trasesë nga drunjët, evitimi i rrezikut, ndërrimi i izolatorëve, shtrëngimi i përçuesve, përforcimi i shtyllave etj.

08.01.2020

Punime në projekte investive

Pejë

1.

TS 110/10kV Deçani do të ndërprehet:

Dalja 10kV Lumbardhi (Kodi 53000005) nga ora 12:00 deri në ora 16:00

Vendet: Lluka e Epërme, Lluka Gecaj, Pozhari, Gllogjani, Shapteji, Lumbardhi, Irzniqi, Ratisha, Gramaqeli dhe Mazniku.

Arsyeja: Montimi i ndarësit në TS Pozhar dhe bartja e rrjetit të vjetër në rrjetin e ri me kabllo bistek.

 08.01.2020

Punime nga palët e treta

 

Prishtinë

1.

TS 110/10(20)kV Prishtina 7 do të ndërprehet:

TS.10/04kV TS Lagja e Spitalit 6 (Kodi 19000031054, 19000031244) nga ora 09:30 deri në ora 11:30

Vendet: TS Lagja e Spitalit 6.

Arsyeja: Energjizimin e kthinave hyrëse dhe dalëse.

Pejë

1.

TS 110/10(20)kV Istogu do të ndërprehet:

Dalja 10kV Onix (Kodi 54000003) nga ora 12:00 – 12:15 si dhe 14:45-15:00

Vendet: Durrave Hysenajt, Tomoci – Kushtrimi, Dobrushë Xhamia, Dobrushë e Mesme, Te Drejtoria, Lubovë – Ademajt, Lubovë Kulla, Carralluka, Carralluka 2, Korabi, Blinda Banjë, Lagja e Re Banjë, Banjë Minoritetet, Onixi, Kulla, Lagjja Delibeg, si dhe Centali Solar ONIX.

 

TS.10/04kV Baicë [në fshate ] (Kodi 54000003013) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Vendet: TS Baicë [në fshate ]

TS.10/04kV Baicë Ujrat e zeza (Kodi 54000003037) nga ora 12:00 deri në ora 15:00

Vendet: TSB Baicë Ujrat e zeza.

Arsyeja: Vendosja e shtyllave dhe  realizimin e TS të ri –Hidrodrini (Stacioni i pompave të ujit).

Gjakovë

Nga TS 35/10kV Malisheva do të ndërprehet:

Dalja 10 kV Kijeva (Kodi: 82082007)  prej orës 09:00  deri ne ora 11:00

Vendet: fshatrat: Balincë, Bubavec, Drenoc, Gollubovc, Kijevë, Llazicë, Lubizhdë, Mleqan, Plloçic, Polluzhë, Stapanicë.

Arsyeja: Urëzimet për energjizimin e TS se Ri.  Sn=100 kVA bëhet pas pranimit teknik.

09.01.2020

Punime në projekte investive

Mitrovicë

1.

TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja  10 kV Sollana  (Kodi: 71075008)  prej orës 08:00 – 16:00.

Vendet: Lagjet Parku i Solanës dhe  Vaganica.

Arsyeja e ndërprerjes: Ndërrimi i kthinave, transformatorit si dhe ormani i tensionit të ulët.

2.

TS 35/10 kV Mitrovica II do të ndërprehet:

Dalja  10 kV Shipoli (Kodi: 71075001) prej orës 08:00 deri në ora 11:00

Vendet: fshatrat: Shipol, Vaganicë, Vërnicë dhe Pirq.

Arsyeja e ndërprerjes: Realizimi i lidhses dhe eleminimi nga kthinat brenda TSB Heta.

Fjalët Kyçe:

Lajme të sponsorizuara

Të fundit
Policia e Kosovës, konkretisht njësiti policor në Pejë, ka bërë…